Decana

Emma Torres-Romay

Secretaria Académica

Silvia García Mirón

Vicedecanos

Vicente Badenes Pla (Calidade e Docencia)

José Pita Castelo (Alumnado e Mobilidade)

Paulino Pérez Feijoo (Promoción e Comunicación)

Oswaldo García Crespo (Infraestruturas e Asuntos Económicos)

Secretaria de Decanato

Patricia Cancela (986 80 19 92)

Decana

Emma Torres-Romay

Secretaria Académica

Silvia García Mirón

Vicedecanos

Vicente Badenes Pla (Calidade e Docencia)

José Pita Castelo (Alumnado e Mobilidade)

Paulino Pérez Feijoo (Promoción e Comunicación)

Oswaldo García Crespo (Infraestruturas e Asuntos Económicos)

Secretaria de Decanato

Patricia Cancela (986 80 19 92)