COMISIÓN ACADÉMICA DO MESTRADO EN DIRECCIÓN DE ARTE EN PUBLICIDADE

Coordinadora do Mestrado

Julinda Molares Cardoso

Secretaría e Asuntos Económicos

Beatriz Legerén Lago

Vogal de Calidade

Diana Ramahí García (Vicedecana de Calidade)

Vogais

Vicente Badenes Pla
Pedro Pablo Gutiérrez González
Julinda Molares Cardoso
Emma Torres Romay
Mónica Valderrama Santomé