Prácticas curriculares profesionalizantes (12 ECTS) en axencias de publicidade, departamentos de comunicación, productoras de cine, vídeo e tv, empresas de eventos e consultoría, institucións públicas.

Os responsables de prácticas de cada titulación son:

Grao en Publicidade e Relacións Públicas: Aurora García García

Grao en Comunicación Audiovisual: Mercedes Román Portas

Máster en Dirección de Arte e Publicidade: Carmen López de Aguileta Clemente

Máster en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais: Juan Manuel Corbacho Valencia