COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

Coordinadora do Grao

Carmen López De Aguileta

Secretaria da Comisión

Silvia García Mirón

Vicedecano de Calidade

Vicente Badenes Plá

Vicedecano de Erasmus e Alumnado

José Pita Castelo

Coordinadora de prácticas

Aurora García González

Coordinadora de TFG

Susana Domínguez Quintas

Titor de PAT (1º curso)

Xosé Manuel Baamonde Silva

Titor de PAT (2º curso)

Daniel Martí Pellón

Titora de PAT (3º curso)

Carmen López de Aguileta Clemente

Titor de PAT (4º curso)

Xabier Martínez Rolán

Coordinadora do módulo “Comunicación publicitaria”

Silvia García Mirón *pendente*

Coordinadora do módulo “Relacións públicas, comunicación corporativa e institucional”

María Isabel Míguez González

Coordinador do módulo “Fundamentos e contexto da comunicación”

Daniel Martí Pellón