COMISIÓN ACADÉMICA DO GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Coordinadora do Grao

María Isabel Martínez Martínez

Secretario da Comisión

Oswaldo García Crespo

Vicedecano de Calidade

Vicente Badenes Pla

Vicedecano de Erasmus e A.

Xosé Pita Castelo

Coordinador de TFG

María Isabel Martínez Martínez

Coordinadora de prácticas

Mercedes Román Portas

Titor de PAT (1º curso)

Paulino Pérez Feijoo

Titor de PAT (2º curso)

Benigno Fernández Salgado

Titora de PAT (3º curso)

Diana Ramahí

Titor de PAT (4º curso)

María Isabel Martínez Martínez

Coordinador de módulo “Entorno da Comunicación”

Benigno Fernández Salgado

Coordinadora do módulo “Historia e Teoría da Comunicación”

Diana Ramahí

Coordinador do módulo “Tecnoloxía e Expresión Audiovisual”

Oswaldo García Crespo

Coordinador do módulo “Guión, Producción e Realización Audiovisual”

Paulino Pérez Feijoo

Coordinadora do módulo “Creación e Deseño de Contidos Interactivos”

Beatriz Legerén Lago

Coordinadora do módulo “Publicidade Audiovisual”

Silvia García Mirón