INFORMACIÓN RÁPIDA PARA O ALUMNADO
Accesos rápidos para estudantes

Teléfonos de contacto:

Responsables de prácticas de cada titulación:

Reserva Furgoneta Campus Pontevedra:

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra pon a disposición da comunidade universitaria unha furgoneta Citroën Jumper para o traslado do material necesario para a realización de prácticas docentes. O formulario adxunto deberá enviarse asinado a vic.pon@uvigo.es e o solicitante deberá ter relación contractual ca Univ. de Vigo.

NORMAS DE USO

  • A furgoneta deberá entregarse co depósito cheo.
  • Só para transporte de mercadorías relacionadas coa actividade académica. Queda excluído o uso da furgoneta
    para fins persoais non vinculado ao ámbito universitario.
  • O/A solicitante deberá ter relación contractual coa Universidade de Vigo. O/A condutor/a deberá ser membro
    da comunidade universitaria e estar en posesión da categoría B do permiso de conducir.
  • O vehículo deberá recollerse e deixarse na praza de aparcadoiro destinada para ela na Facultade de CC.
    Sociais e da Comunicación.

SOLICITUDE (PDF) // SOLICITUDE (.DOC)