Materias no Grao en Comunicación Audiovisual

  • Comunicación: Teoría e técnica da imaxe
  • Proxectos interactivos en novos medios: telefonía móbil e TDT
  • Animación en contornas dixitais e multimedia

Materias no Grao en Publicidade e Relacións Públicas

  • Comunicación: Teoría e técnica da imaxe

Materias no Máster Universitario en Comunicación en Medios Sociais e Creación de Contidos Dixitais

  • Infografía e visualización de datos

Breve reseña biográfica

Enxeñeiro Industrial pola Universidade Politécnica de Madrid. (1985). Doutor en Historia das Ciencias e das Técnicas pola Universidade de Vigo. Cámara, Deseñador Gráfico e Animador en RTVE no período 1982 – 1998. Docente no ámbito universitario desde o curso 1993/1994. Impartiu docencia na Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, no eido do Arte por Ordenador. Dende 2004 a súa docencia céntrase nos estudos de Comunicación Audiovisual.

Actualmente é Profesor Titular na Universidade de Vigo. Os seus intereses de investigación céntranse nas diferentes técnicas de animación, en particular as orientadas o motion graphics e animación de modelos científicos.

Fortunato Rodriguez Fernández

Fortunato Rodriguez Fernández

Profesor Departamento Comunicación Audiovisual e Publicidade (X14)